تاثیر زایمان‌ها در سلامت آینده زنان

Pregnancy-check-ups

پژوهشگران می‌گویند نداشتن فرزند، داشتن فرزندان زیاد، بارداری در سن پایین یا عدم فاصله‌گذاری كافی بین بارداریها می‌تواند برای سلامت آینده زنان مضر باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، هرچند بعد از ‪ ۴۰‬سالگی قدرت باروری زنان كمتر می‌شود، اما به نظر می‌رسد كسانی كه در این سن باردار می‌شوند در آینده مشكلات پزشكی كمتری دارند.‬

پروفسور امیلی گراندی از دانشكده بهداشت و طب گرمسیری لندن می‌گوید ازدواج و مادر شدن تاثیر زیادی در سلامت آینده زنان دارد و در برخی موارد به اندازه موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد اهمیت دارد. گراندی و همكارانش از سه دسته اطلاعات مجزا از آمریكا و انگلیس بر روی زنان متولد ‪ ۱۹۱۱‬و بعد از آن برای ارزیابی تاثیر زایمان‌ها بر سلامت و مرگ و میر افراد استفاده كردند.‬ در این بررسی بارداری در نوجوانی، داشتن دستكم پنج فرزند و فاصله‌گذاری كمتر از ‪ ۱۸‬ماه بین زایمان‌ها با افت سلامتی در سنین بالاتر مرتبط شناخته شد.‬ با این حال مادران مسن‌تر در دوران پیری از سلامت بیشتری برخوردار بودند.

به گفته محققان شاید علت این باشد كه زنان در این سن در صورتی باردار می‌شوند كه از سلامت و توانایی كافی برای مراقبت از فرزند خود برخوردار باشند. فاصله‌گذاری كم بین بارداریها تاثیر منفی بر سلامت پدران و مادران می‌گذارد. تحقیقات علت آن را فشارهای روانی و فیزیولوژیكی فاصله سنی بسیار كم بین فرزندان می‌داند. این تحقیق اولین مطالعه‌ای است كه تاثیر فاصله بارداریها را در سلامت مادران در یك كشور توسعه یافته بررسی می‌كند. این تحقیق همچنین نشان داد روابط پایدار در سلامت زوج‌ها موثر است، هرچند زنان همیشه متوجه تاثیر آن نمی‌شوند. هنگامی كه از زنان خواسته شد سلامت خودشان را ارزیابی كنند، زنان متاهل ارزیابی پایین‌تری در مقایسه با زنان مجرد از سلامت خود داشتند. این درحالی است كه میزان مرگ و میر در زنان مجرد بالاتر است.

زایمان به عملكرد زنان ورزشكار كمك می‌كند افزایش آندوژن و دیگر هورمون‌ها در مادران ورزشكار توانایی‌های آنها را در عرصه‌های ورزشی افزایش می‌دهد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه خبری هلث نیوز، سینه‌های متورم، لگن پهن در موارد سزارین و شكل نامناسب ماهیچه‌ها را به شكل مناسب در زنان تبدیل می‌كند. بنابراین اینگونه مادران به راحتی قادر به غلبه كردن مشكلات هستند و قدرت‌های ورزشی خود را درنتیجه افزایش اندوژن و هورمون‌های دیگر افزایش می‌دهند. این گزارش می‌افزاید،‌ آزمایشات انجام شده برروی این گونه مادران ورزشكار نشان دهنده افزایش توانایی‌های ورزشی و تغییر شكل ندادن ماهیچه‌ها است.

منبع خبری : جام جم آنلاین

To enjoy being to the fullest it is significant to be wholesome. How can medicaments help up? There are sundry illnesses when we need order medicaments from the WEB. There isn’t anything you can’t order online anymore. Far-famed are remedies which are used to reduce inflammation caused by muscle spasms etc. Other ones are used to treat hardening of the arteries. If you’re concerned about sexual dysfunction, you have to study about online cialis. What is the most significant info you should study about generic online? Certainly, a sexual problem refers to a problem during any phase of the sexual response cycle that prevents the individual from experiencing satisfaction from the sexual activity. Whereas sex is not vital for good health, it’s undoubtedly great for you. There are varied things that can generate erectile disfunction. All kinds of drugs, from those that are elaborate all natural to those that are chemically produced in a laboratory, carry some undesirable side effects. If you buy any recipe medicines like Cialis, check with a health care producer that they are sure to take with your other remedies. Follow all directions on your recipe label.